Kraamzorg


Intake

Hebben jullie jezelf ingeschreven voor Kraamzorg Nouvelle vie dan neem ik tussen de 8 en 4 weken voor je uitgerekende datum contact met jullie op voor het maken van een afspraak voor ons intake gesprek bij jullie thuis. Tijdens dit gesprek zullen wij jullie behoefte en wensen bespreken.  Jullie verwachtingen, mijn informatie en tips zullen samen vormen tot een passend zorgplan en zorg op maat. Bij jullie eerste kindje kom ik bij jullie thuis.Bij zwangerschappen daarna gaat de intake normaliter telefonisch maar zelf vind ik het fijn om ook dan het gesprek bij jullie thuis plaats te laten vinden. 

 

Tijdens de intake bespreken we volgende onderwerpen:

 

Kraamzorg uren en verzekering, wat krijg je vergoed?

Hoe het zit met meer of minder uren kraamzorg bij specifieke situaties zoals bijvoorbeeld kraamzorg uren na een keizersnede. 

 

 • Rol en taken van de kraamverzorgster.
 • Samenwerking tussen kraamverzorgende, verloskundige en JGZ.
 • Arbo-richtlijnen voor de kraamverzorgende. Denk hierbij aan een verhoogd kraambed (80 centimeter), een werkhoogte van minimaal 80 centimeter (babybadje, commode en kraambed)en een rookvrije werkomgeving.
 • Thuis bevallen of poliklinisch en eventueel de rol van de kraamverzorgende tijdens de bevalling.
 • Wanneer de kraamverzorgster bellen als je bevallen bent.
 • Wat moet je in de tas doen die je klaar hebt staan voor een ziekenhuisbevalling.
 • Bij een tweede of volgend kindje: Hoe is/zijn je vorige zwangerschap(pen), bevalling(en) en kraamperiode(s) verlopen? Waar was je wat de kraamzorg betreft erg tevreden over?
 • Eventuele bijzonderheden m.b.t. jullie woning of gezinsomstandigheden (echtscheiding, andere cultuur, diëten, allergieën etc.)
 • Kraampakket en de inhoud daarvan.
 • De baby uitzetlijst.
 • Keuze voor voeding: borst- of flesvoeding;
 • Rol en wensen van uw (eventuele) partner.

 

Na de intake krijgen jullie binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging via de mail van het intake gesprek met alle gemaakte afspraken.


Werkzaamheden van de kraamverzorgster

De belangrijkste taak van de kraamverzorgster is het zorgen voor moeder en de pasgeboren baby.  Zij assisteert de verloskundige tijdens de thuis bevalling en ondersteund jou en je partner waar nodig. In de week na de bevalling ondersteund de kraamverzorgster ook jou en je partner bij de verwerking van de geboorte en voert zij de volgende werkzaamheden uit:

 

 • Verzorging en controle van de kraamvrouw.
 • Verzorging en controle van de pasgeboren baby.
 • Voorlichting en instructies.
 • Observeren, signaleren en rapporteren.
 • Waarborgen hygiëne.

 

Assisteren van een thuisbevalling

 • In gereed brengen van de kraam en de baby kamer.
 • Observeren van de kraamvrouw en ondersteunen van de weeën.
 • Assisteren van de verloskundige.
 • Kraamvrouw en partner ondersteunen tijdens de uitdrijving.
 • Na de bevalling de kraamvrouw en de pasgeborene verzorgen.
 • Signaleren van veranderingen in de gezondheidstoestand , gedurende minimaal 2 uur na de bevalling.
 • Kraam en baby kamer opruimen.
 • Voorlichting en instructies geven aan de ouders.
 • Verzorgen van de was.
 • Registratie in het zorgdossier en de overdracht.

 

Verzorgen en controleren van de kraamvrouw

 • Dagelijks controleren van de baarmoeder stand en het bloedverlies.
 • Dagelijks controleren van de temperatuur en de pols.
 • Dagelijks controleren en verzorgen van het perineum en de borsten.
 • Dagelijks controleren van de urine en ontlasting.
 • Dagelijks controleren van de benen.
 • Dagelijks observeren van het geestelijk en lichamelijk welbevinden.
 • Hulp bij wassen en of douchen.
 • Hulp bij borstvoeding en of kunstvoeding.
 • Informeren naar de nachtrust en hierin begeleiden.

 

Verzorgen en controleren van de pasgeboren

 • Dagelijks controleren van de temperatuur.
 • Dagelijks observeren van de baby op de kleur, ademfrequentie, motoriek, gewicht, huid, ogen, navel, urine en ontlasting.
 • Lichamelijke verzorging zoals wassen en baden, huid en navel verzorging.

 

Voorlichting en instructies

 • Uitleg en begeleiding bij de borstvoeding. 
 • Informatie over voeding en  vitamines.
 • Informatie over het dag en nacht ritme.
 • Informatie over het gedrag van de pasgeborene.
 • Informatie over verzorging van de baby.
 • Informatie over alarm signalen en problemen na de kraamtijd.
 • Informatie over de integratie van de pasgeborene in het gezin.
 • Informatie over de drie r' s. Rust, regelmaat en reinheid.

 

Observeren, signaleren en rapporteren

 • Dagelijks observeren van moeder,kind en het gezin.
 • Signaleren van potentiële problemen bij de moeder of in de ontwikkeling van het kind.
 • Schrijven van de rapportage in het zorg dossier.
 • Overdragen en rapporteren aan de verloskundige, of de huisarts.
 • Overdracht aan het CJG.

 

Waarborgen Hygiëne

 • Het dagelijks reinigen van badkamer en toiletten.
 • Frequent het kraambed verschonen en het bedje van de pasgeborene.
 • Schoonmaken en steriel maken van bijvoorbeeld de borstkolf en/of flessen.

 

Basis huishoudelijke taken

 • Schoonhouden van de kamer waar de moeder en de pasgeborene verblijft.
 • Schoonhouden van de badkamer en het toilet van de kraamvrouw.
 • Verzorgen van de lunch voor de kraamvrouw.

 


De geïndiceerde uren.

 

Als je zwanger bent word je aangeraden om voor de vijfde maand van je zwangerschap in te schrijven voor kraamzorg. Vroeg in je zwangerschap inschrijven is nodig omdat de kraamzorg organisatie dan een betere inschatting kan maken hoeveel gezinnen er zorg nodig hebben gedurende het jaar. Daarnaast zijn er nog genoeg zaken te regelen met de verzekering én is er tijd nodig voor het intake gesprek.

 

Hoeveel uur krijg ik?

 

Tijdens het intake gesprek bepalen we hoeveel uur kraamzorg je krijgt. Wanneer je je inschrijft vóór de vijfde maand van de zwangerschap, worden de geïndiceerde uren kraamzorg aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg geleverd. Wanneer de inschrijving heeft plaatsgevonden in, of na de vijfde maand van de zwangerschap ontvang je in ieder geval de minimale kraamzorg van 24 uur.

Op het formulier Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg, het LIP, staan allerlei zaken die van invloed zijn op het aantal uren zorg.

 

Zo krijg je bijvoorbeeld een half uur per dag extra als je borstvoeding geeft omdat daar meer begeleiding bij nodig is dan het geven van kunstvoeding. Gemiddeld krijgt een gezin 49 uur basisuren kraamzorg verdeeld over 8 dagen.

 

Wij maken tijdens je zwangerschap een inschatting van het aantal uren dat je nodig hebt. Natuurlijk kan de situatie tijdens de bevalling, maar ook tijdens de kraamtijd, veranderen waardoor je extra hulp nodig hebt. In dat geval zullen wij dit overleggen met jouw verloskundige en kan zij herindiceren. Dat betekent dat jouw verloskundige aangeeft dat je inderdaad extra uren nodig hebt, zodat dit door de verzekering vergoed wordt.

 

 

 

Kraamzorg Nouvelle vie • Ceintuurbaan 211• 3051 KC Rotterdam • KVK: 73536482 • +31 6 36 03 13 73 • Info@NouvelleVie-Kraamzorg.nl